ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلي
هنرمندانExpand هنرمندان
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
تولیداتExpand تولیدات
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
درباره مرکزExpand درباره مرکز
اتاق فکرExpand اتاق فکر
پیوند هاExpand پیوند ها
واحد هاي هنريExpand واحد هاي هنري
 
 
آموزش فيلمنامه نويسي
آموزش کارگاهی فیلمنامه نویسی (10)/مهدی خالقی
آموزش کارگاهی فیلمنامه نویسی (10)/مهدی خالقی
انتقال اطلاعات با ديالوگ
08:52 صبح ۱۳۹۰/۴/۲۸
آموزش کارگاهی فیلمنامه نویسی (9) / محمد مهدي خالقي
آموزش کارگاهی فیلمنامه نویسی (9) / محمد مهدي خالقي
از گفتگو چه انتظاري داريم
08:05 صبح ۱۳۹۰/۴/۱۲
آموزش کارگاهی فیلمنامه نویسی (8) / محمد مهدي خالقي
آموزش کارگاهی فیلمنامه نویسی (8) / محمد مهدي خالقي
از اينكه گفتگو‌هاي بدي بنويسيد نترسيد، با تمرين زياد و باز نويسي‌هاي مكرر و صحبت با شخصيتهاي مشابه به آنها كه در فيلمنامه‌اتان هستند؛ كارتان بهتر خواهد شد...
11:25 صبح ۱۳۹۰/۴/۸
آموزش کارگاهي فيلمنامه نويسي (7)/محمدمهدي خالقي
آموزش کارگاهي فيلمنامه نويسي (7)/محمدمهدي خالقي
يادداشت: هر نامي متضمن بار معنايي خاصي است كه از آن شخصيت تداعي مي‌شود. روش‌هاي معرفي نام شخصيتها در فيلمنامه متفاوت است...
10:02 صبح ۱۳۹۰/۳/۳۰
آموزش کارگاهي فيلمنامه نويسي (6)/محمدمهدي خالقي
آموزش کارگاهي فيلمنامه نويسي (6)/محمدمهدي خالقي
يادداشت: قهرمان، شخصيت اصلي مثبت ماست. او وظيفه پيشبرد داستان را بعهده دارد. قهرمان بايد اهداف خود را تا آخرين حد ممكن دنبال كند.حاج كاظم آژانس شيشه‌اي، علي بچه‌هاي آسمان...
09:58 صبح ۱۳۹۰/۳/۲۸
آموزش کارگاهي فيلمنامه نويسي (5) / محمد مهدي خالقي
آموزش کارگاهي فيلمنامه نويسي (5) / محمد مهدي خالقي
مكانيسمهاي ساخته‌شدن شخصيت يادداشت: وقتي شخصيت در روند داستان قرار گرفت، ماهيت خود را براي تماشاگر رو مي‌كند. اين افشا بهتر است تدريجي و طي حوادث مهم و تأثير گذار و يا صحنه‌هاي ماندگار باشد
12:03 عصر ۱۳۹۰/۳/۲۴
آموزش کارگاهی فیلمنامه نویسی (4) - محمد مهدي خالقي
آموزش کارگاهی فیلمنامه نویسی (4) - محمد مهدي خالقي
فيلمنامه را كهنه و از مد افتاده مي‌كند، مخصوصاً اگر روشي براي انتقال اطلاعات ضروري به تماشاگر باشد. اين روش در صورتي مفيد است كه بار خود را به دوش كشد، داستان را به پيش براند و هيجان خاص خود را ايجاد كند. مانند اين كه داستاني از آغاز پرده دوم يا سوم شروع مي‌شود و سريع به ابتدا باز گردانده مي‌شود.
11:56 صبح ۱۳۹۰/۳/۲۲
آموزش کارگاهي فيلمنامه نويسي(3) - محمد مهدي خالقي
آموزش کارگاهي فيلمنامه نويسي(3) - محمد مهدي خالقي
معمولاً از ايده‌هاي ناقص مثل يك خبر در روزنامه، يا اخبار تلويزيون پديد مي‌آيد. اين ايده‌ها ناكاملند، بايد آنها را با جمله كليدي «چه مي‌شود اگر» كامل كنيم. نويسندگان معمولاً در مورد چيزهاي آشنا و فضاهايي كه با آن مأنوسند مي‌نويسند.
11:48 صبح ۱۳۹۰/۳/۲۱
آموزش کارگاهی فیلمنامه نویسی (2) - محمد مهدي خالقي
آموزش کارگاهی فیلمنامه نویسی (2) - محمد مهدي خالقي
اساس درام كشمكش است، بدون كشمكش داستاني وجود نخواهد داشت. در هر داستان فقط يك شخصيت اصلي و يك شخصيت ضد قهرمان وجود دارد، شخصيتهاي ديگر مثبت يا منفي فقط تكميل كننده قهرمان هستند.
09:19 صبح ۱۳۹۰/۳/۱۱
آموزش کارگاهي فيلمنامه نويسي(1)
آموزش کارگاهي فيلمنامه نويسي(1)
در نخستين روزهاي تاريخ سينما چيزي بعنوان فيلمنامه وجود نداشت، سينما صرفاً يك هيجان تازه و معجزه شگفت انگيز بازار مكاره بود. بسياري فيلمها بصورت في‌البداهه و ديگر فيلمها به صورت يادداشتي بر تكه اي كاغذ شكل مي‌گرفتند.
09:14 صبح ۱۳۹۰/۳/۱۰