ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلي
هنرمندانExpand هنرمندان
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
تولیداتExpand تولیدات
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
درباره مرکزExpand درباره مرکز
اتاق فکرExpand اتاق فکر
پیوند هاExpand پیوند ها
واحد هاي هنريExpand واحد هاي هنري
 
 
آموزش مجازي داستان نويسي
جلسه هفتم / ساختمان داستان
جلسه هفتم / ساختمان داستان
ساختمان داستانهای كلاسیك و سنتی، طبق تشخیص و تعریف صحیح ارسطو، از سه بخش عمده تشكیل شده است: مقدمه، تنه و نتیجه.
07:47 صبح ۱۳۹۰/۲/۲۰
ویژگیهای یك پیرنگ فنی / جلسه ششم
ویژگیهای یك پیرنگ فنی / جلسه ششم
درمطلب قبلی در مورد مفهوم پیرنگ در داستان صحبت کردیم . یكی از راههای دستیابی به چنین پیرنگی، ترتیب و تنظیم حساب شده و هوشمندانه حوادث اعم ازاصلی و فرعی است. نویسنده نباید خود را در قید و بند ترتیب توالی زمانی وقوع حوادث قرار دهد بلكه بسته به نیاز تاثیر مورد نظر خود از داستانش می تواند در این ترتیب دخالت كند.
07:41 صبح ۱۳۹۰/۲/۱۸
آموزش داستان نويسي / جلسه پنجم
آموزش داستان نويسي / جلسه پنجم
تعبیر پیرنگ به جای «plot» كه اولین بار «ارسطو» به كار برد، نخستین بار توسط «محمدرضا شفیعی كدكنی» پیشنهاد شد و به وسیله «جمال میر صادقی» به كار گرفته شد.
12:20 عصر ۱۳۹۰/۲/۷
آموزش داستان نويسي / جلسه چهارم
آموزش داستان نويسي / جلسه چهارم
در راستای آموزش مبانی داستان نویسی ، به مواردی همچون :الفبای قصه نویسی ،ویژگیهای یک قصه مناسب ، وموضوعات داستانها پرداختیم . امروز و در دنباله بررسی این موارد به مقوله ویژگیهای یک نثر داستانی مناسب می پردازیم .
09:44 صبح ۱۳۹۰/۲/۴
آموزش داستان نويسي / جلسه سوم
آموزش داستان نويسي / جلسه سوم
چه موضوع هایی را برای داستان انتخاب كنیم؟ در دو قسمت قبلی پیرامون الفبای قصه نویسی وویژگیهای یک قصه مناسب سخن گفتیم . در این مطلب به مبحث انتخاب موضوع برای نوشتن داستان می پردازیم.
09:25 صبح ۱۳۹۰/۲/۴
آموزش داستان نويسي / ويژگي هاي يك قصه خوب كدامند؟ / جلسه دوم
آموزش داستان نويسي / ويژگي هاي يك قصه خوب كدامند؟ / جلسه دوم
دربخش قبلی در مورد عناصر لازم برای ورود به عرصه هنر ، چگونگی قدم گذاردن به عرصه هنر داستان نویسی و شرایط لازم برای مرود به این عرصه ، سخن گفتیم. اینک و در این قسمت ، به ویژگیهایی که یک قصه خوب می بایست داشته باشد ، می پردازیم.
11:37 صبح ۱۳۹۰/۱/۱۷
آموزش داستان نويسي / چه كسانی می توانند هنرمند باشند؟ / جلسه اول
آموزش داستان نويسي / چه كسانی می توانند هنرمند باشند؟ / جلسه اول
وارد شدن در هر رشته ای نیازمند وجود یك زمینه قبلی در شخص داوطلب است.پیش زمینه عالم هنر نیز به اعتقاد عده ای وجود «هوش» و «حساسیت» در شخصی است كه می خواهد به این وادی قدم بگذارد. یك مطالعه سطحی در زندگی هنرمندان اصیل و مشهور جهان نشان می دهد كه آنها از این دو ویژگی برخوردار بوده اند.
11:05 صبح ۱۳۹۰/۱/۱۶