ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلي
هنرمندانExpand هنرمندان
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
تولیداتExpand تولیدات
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
درباره مرکزExpand درباره مرکز
اتاق فکرExpand اتاق فکر
پیوند هاExpand پیوند ها
واحد هاي هنريExpand واحد هاي هنري
 
 
اطلاعات بیشتر جشنواره کاریکاتور روزی حلال


برخی مصادیق کسب روزی حلال: 
کسب حلال به نوعی از فعالیت اقتصادی گفته می‌شود که در چهار چوب قوانین اسلامی و شرعی انجام می‌شود و مهمترین خصوصیت آن نفع خود انسان چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی و از طرفی رعایت کردن حق الناس می‌باشد. به طور کلی می‌توان تجارت و معاملات، صنایع و حرفه‌ها، کارمندان و اجارات(درآمد املاک و کارگزاران روز مزد) را به عنوان شغل‌های اصلی نام برد. وجدان کاری، منصف بودن، تلاش برای خدمت به دیگران، قناعت داشتن و... برخی از صفات حسنه افرادی است که در پی کسب روزی حلال می‌‌باشند.

برخی از تاثیرات اجتماعی روزی حلال:
آرامش و امنیت اقتصادی و روانی جامعه، کمک به برقراری عدالت و قانون، رونق اشتغال و فقرزدایی، پیشرفت و توسعه، رفاه خانواده و...

برخی از تاثیرات فردی روزی حلال:
استقلال شخصیت، سربار نبودن، آمرزش گناهان، استجابت دعا، نورانیت دل و جان، سعادت و خوشبختی، عمل به واجب الهی، برکت اموال، تاثیرات مثبت تربیتی و نسلی و....

برخی مصادیق حرام خواری: 
ربا، رشوه، رانت، پولشویی، کم فروشی(کم گذاشتن از کار خود در ساعت های اداری، از مصادیق کم فروشی)،گرانی، احتکار، قاچاق، دزدی و کلاهبرداری، اختلاس، تلف کردن و آسیب زدن به بیت المال و...

برخی از تاثیرات اجتماعی حرام خواری:
 ایجاد فاصله طبقاتی،  خدشه دار شدن امنیت اقتصادی و روانی جامعه، رشد فقر و بیکاری، ایجاد نا امیدی و آسیب به دیگران، مانعی برای اجرای عدالت و قانون، از بین بردن و تلف کردن اموال و  سرمایه‌های اقتصادی و...

برخی از تاثیرات فردی حرام خواری: 
تاثیرات منفی تربیتی و نسلی، عدم استجابت دعا و پذیرش عبادات، بی برکتی اموال، قساوت قلب و...